Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

  • Numer umowy: POIR.03.03.03-14-0084/16-00
  • Tytuł projektu: Promocja produktów firmy Igoria Trade S.A. poprzez udział w zagranicznych targach branżowych ICT.
  • Cele projektu: Projekt obejmuje promocję produktów Igoria Trade S.A. przez uczestnictwo w 6 targach branżowych oraz 1 misji gospodarczej w 5 krajach. Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej Wnioskodawcy, zwiększenie rozpoznawalności marki i stworzenie firmy Igoria Trade S.A. jako międzynarodowej firmy świadczącej usługi na wielu rynkach na świecie.
  • Planowane efekty: Uczestnictwo w targach pozwoli na prezentację firmy w mediach targowych, na konferencjach i seminariach oraz prowadzenie działalności reklamowej promującej produkty i firmę Wnioskodawcy oraz Markę Polskiej Gospodarki, co wpłynie korzystnie na rozpoznawalność Wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki na arenie międzynarodowej. Rezultatem projektu będzie wypromowanie Wnioskodawcy jako solidnej Marki Polskiej Gospodarki i wiarygodnego partnera biznesowego oferującego najwyższej jakości produkty i usługi oferowane na wybranych rynkach międzynarodowych.
  • Wartość projektu: 936 610,00 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 702 457,50 PLN