Bezpečnost IgoriaCard

Zaručujeme maximální bezpečnost transakcí

Majítelem IgoriaCard je Igoria Trade SA, platební orgán pod dohledem polské Komise pro finanční dozor a veřejnoprávní společnost kótovaná na Varšavské burze cenných papírů (NewConnect).

Igoria Trade S.A. Jako jediná nebankovní finanční instituce má licenci Mastercard Principal Memberkterá povoluje vydávat platební nástroje s logem Mastercard.

Igoria Trade S.A. je Platební orgán a drží povolení poskytování platebních služeb ve 31 evropských zemí, tj. Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Litva , Lucembursko, Lotyšsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Maďarsko a Itálie.

Rozsah poskytovaných platebních služeb, spočívající v:

  • přijímání hotovostních plateb a výběrů hotovosti z platebního účtu, jakož i veškeré činnosti nezbytné k vedení účtu (čl. 3.1 odst. 1 zákona o platebních službách),
  • provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků na platebním účtu s uživateli a poskytovateli nebo u jiného poskytovatele při vytváření platebních příkazu, včetně jednorázového přímého inkasa (čl. 3.1, bod 2 zákona o platebních službách)
  • provádění platebních transakcí včetně převodu peněžních prostředků na platební účet u poskytovatele uživatele nebo jiného poskytovatele, který používá platební kartu nebo podobný platební nástroj (čl. 3.1 odst. 2 písm. b) zákona o platebních službách),
  • provádění platebních transakcí včetně převodu peněžních prostředků na platební účet u poskytovatele uživatele nebo jiného poskytovatele prostřednictvím dodávání služeb převodu peněz včetně trvalých příkazů (čl. 3.1 odst. 2 písm. c) zákona o platebních službách),
  • Umožňování provádění platebních transakcí z podnětu obchodníka nebo jeho prostřednictvím, platebním nástrojem, zejména spočívající v podpoře autorizace povolení použití, posílání vydavatelů platební karty nebo platebního systému, platebních příkazů plátce nebo akceptanta, cílem poskytování akceptantovi jeho prostředků s výjimkou spočívající v jejích vypořádání v rámci platebního systému podle směrnice o neodvolatelnosti zúčtování, (acquiring) (čl. 3.1 odst. 5 zákona o platebních službách),
  • poskytování služby převodu peněz (čl. 3.1 odst. 6 zákona o platebních službách).

Bezpečnost finančních a měnových transakcí:

Finanční prostředky našich klientů jsou vedeny na samostatných bankovních účtech a nikdy nejsou spojeny s vlastními zdroji společnosti Igoria Trade S.A. (§ 78 odst. 1 odst. 1 zákona o platebních službách).

Dokonce i v připadě oznámení o vydání rozhodnutí o úpadku platební instituce, kterou je Igoria Trade S.A. Finanční prostředky zákazníků na platebních účtech jsou vyloučeny z konkurzní podstaty (§ 80 odst. 2 zákona o platebních službách).

Množství měn, nekonečné možnosti